Veda a Inovácie Rozvojový zámer spoločnosti ALVIOM, a.s. sa v roku 2019 premietol do rozšírenia oblasti jej pôsobnosti. Je založený na výsledkoch realizovaných úloh činnosti spoločnosti. Rozvojový zámer tiež predstavuje výskumno- inovačné ciele. Na plnení týchto cieľov sa bude podieľať tím odborníkov zložený tak z interných ako aj externých pracovníkov, partnerov a zainteresovaných strán. Vplyv technológie na spoločnosť a hospodárstvo je významný. Pokrok je bezpochyby neuveriteľný a spoločnosť ho správne vo svojom rozvojovom zámere zdôrazňuje. Strategickým cieľom výskumného zámeru je poznatkami stimulovať udržateľný rozvoj založený na synergii vedy a praxe na princípoch zelenej ekonomiky, obehového hospodárstva a biohospodárstva.
Úvod Úvod Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty Výskum Výskum