Alviom a.s. Sídlo: Bystrická 11, Marianka SK-900 33 IČO: 46 188 088 IČ DPH: SK2023293514 Tel.: +421 910 133289 E-mail: transport@alviom.com Podnikateľský subjekt je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 5516/B Bankové spojenie: IBAN: SK40 7500 0000 0040 2181 1871 BIC: CEKOSKBX Banka: Československá obchodná banka a.s., Michalská 18, SK-815 63 Bratislava
Úvod Úvod Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty Výskum Výskum