Úvod Úvod Kontakty Kontakty Dokumenty Dokumenty Výskum Výskum
Spoločnosť ALVIOM a.s. vznikla za účelom poskytovania kvalitných služieb v oblasti medzinárodnej automobilovej dopravy tovarov na trhoch, ktoré sú pre väčšinu európskych dopravných firiem netradičné a to: Ukrajina, Ruská Federácia, Bielorusko, krajiny kaukazského a stredoázijského regiónu, krajiny Blízkeho Východu (Irán, Afganistan) a takisto Mongolsko. Vozový park, vodiči a dispečeri, vykonávajúci tieto prepravy pod záštitou našej spoločnosti majú dlhodobé a bohaté skúsenosti pri vykonávaní prepráv v týchto krajinách, čo je zárukou toho, že dokážeme splniť aj tie najnáročnejšie úlohy a byť ozajstnou oporou pri realizácii Vašich obchodných operácií. Na individuálny dopyt klienta zabezpečíme prepravy aj do iných, krajín Ázie a Európy. Dlhodobé skúsenosti a prehľad na trhu medzinárodných prepráv zakladateľov spoločnosti Vám zaručí ponuku aktuálnych a reálnych cien za prepravy. V plnom rozsahu zabezpečujeme informačnú podporu prepravy pre majiteľa nákladu. Profesionálne pristupujeme k záväzkom, ktoré sme na seba prevzali vrátane časovej osi prepravy. Naši pracovníci odborne organizujú a sledujú samotný priebeh prepravy podľa dohody s klientom od momentu naloženia až po vyloženie nákladu z prepravného prostriedku. Vysoká kvalifikovanosť pracovníkov, znalosť špecifík prepráv vykonávaných mnohokrát v extrémne komplikovaných prírodných ako aj legislatívnych podmienkach a takisto široká sieť kontaktov v jednotlivých krajinách umožňuje rýchle a operatívne riešenia výhodné pre klienta.